Jak zostać członkiem?

Każdy chętny musi przyjść do naszej siedziby na ul. Lwowską 12 w Lublinie i dać się poznać jako zainteresowany szeroko pojętą fantastyką. Aby uzyskać status Członka, musi odbyć rozmowę z Członkiem Zarządu Stowarzyszenia, w której opowie o sobie i swoich zainteresowaniach, jak również przyczynach chęci wstąpienia w nasze szeregi.

Musi również mieć przy sobie:

- wypełnioną deklarację członkowską (do pobrania),
- zdjęcie do legitymacji,
- 60 zł, jako roczną składkę członkowską.

Uprawnienia Członka

- możliwość wybierania i bycia wybieranym do władz Stowarzyszenia,
- możliwość aktywnego uczestniczenia w życiu Stowarzyszenia
- możliwość otrzymania zniżki członkowskiej na wydarzenie organizowane przez
Stowarzyszenie, jeśli jest ono płatne,
- możliwość szerszego dostępu do zasobów Niepublicznej Biblioteki Fantastycznej im.
Stanisława Lema prowadzonej przez Stowarzyszenie,
- możliwość wypożyczania sprzętu Stowarzyszenia na preferencyjnych zasadach.
- możliwość bezpłatnego rezerwowania sal w Fantastycznym Centrum Kultury

Obowiązki Członka

- opłacać regularnie składki członkowskie,
- rzetelnie wypełniać przyjęte przez siebie na rzecz Stowarzyszenia zobowiązania,
- przestrzegać postanowień Statutu, uchwał władz Stowarzyszenia i orzeczeń Trybunału Stowarzyszenia,
- swą osobą godnie świadczyć o przynależności do Stowarzyszenia.

Ustanie Członkostwa

Ustanie członkostwa następuje w wyniku:
- śmierci,
- wystąpienia ze Stowarzyszenia,
- nieopłacenia składek za okres roku, na mocy uchwały Zarządu Stowarzyszenia,
- wykluczenia na mocy uchwały Zarządu lub Trybunału Stowarzyszenia w związku z działaniami sprzecznymi ze statutem, w szczególności z celami Stowarzyszenia tudzież obowiązkami Członka.